2018-09-13 09:13:01

World Cleanup Day - Zelena čistka

Zelena čistka i u našoj školi!

U petak, 14.9.2018. naša škola uključit će se u Zelenu čistku (World Cleanup Day).

Kampanja Zelena čistka  već sedmu godinu zaredom nastoji diljem zemlje osvijestiti važnost čistog okoliša i okupiti sve građane, a posebice najmlađe u zajedničkom cilju za bolju i zeleniju budućnost.

Vrhunac ovogodišnje kampanje Zelena čistka dogodit će se 15. rujna kada se održava globalna akcija Let's do it! World! koja će u isti dan okupiti čak 150 zemalja oko pozitivnog cilja – čistog svijeta.

Sudjelovanje najmlađih u akcijama čišćenja uvijek je od iznimne važnosti budući da su upravo oni naraštaji koje treba osnažiti za aktivan doprinos očuvanju okoliša kroz pravilno odvajanje i odlaganje otpada, čime postaju pozitivan primjer svojim vršnjacima, potiču na volontiranje te ujedno podižu svijest o očuvanju okoliša, a nas potiču da budemo bolji.

Cilj dosadašnjih akcija, kao i ove, je podići svijest građana Hrvatske, posebice mladih, o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada te važnosti očuvanja okoliša. Djeca i mladi su budući nosioci društva te ih treba motivirati da preuzmu inicijativu i brigu za okoliš jer je ista presudna za kvalitetan i zdrav život.

 


Osnovna škola Rivarela Novigrad