2018-04-06 09:22:39

Škole za Afriku

Milijuni djece diljem Afrike još uvijek nemaju priliku ići u školu i družiti se sa svojim vršnjacima. Zajedno možemo to promijeniti!

Naša škola se u ovoj školskoj godini uključila u program "Škole za Afriku" koji je nastao zajedničkom inicijativom UNICEF-a, Zaklade "Nelson Mandela" i Hamburškog društva za promoviranje demokracije i međunarodnog prava. Program je pokrenut 2005. godine i dosad se u njega uključilo 27 zemalja diljem svijeta, te je prikupljeno više od 225 milijuna američkih dolara, a više od 30 milijuna djece dobilo je priliku ići u školu!

Hrvatska u programu sudjeluje od 2008. godine, a u školskoj godini 2016./2017. u programu je sudjelovalo čak 244 škole i 96 dječjih vrtića iz cijele Hrvatske.

 

Knjižničarka Ljiljana, koordinatorica programa "Škole za Afriku" u našoj školi, uredila je kutke na ulazu u školu i u knjižnici posvećene programu. Materijal dostupan u afričkom kutku u knjižnici omogućuje učenicima da saznaju više o Africi i životu afričke djece, te samom programu. U kutku se također nalazi kasica u koju učenici mogu ubaciti sitniš i donirati za afričke škole.

Na ulaz u školu postavljen je kontejner za plastični otpad u koji učenici mogu ubaciti plastične boce i limenke. Sva sredstva prikupljena otkupom plastične ambalaže bit će uplaćena na kraju školske godine. Naše učenice i učenici, posebice najmlađi, su pokazali veliku želju da pomognu afričkoj djeci! Naša kasica je svakim danom sve teža i teža, a kontejner je na kraju tjedna pun prikupljenih boca.

 

Što se prikupljenim sredstvima može osigurati?

- 95 kn - knjige i bilježnice za 2 učenika za 1 školsku godinu

- 190 kn - klupa i stolice za dva učenika 350 kn dodatna edukacija učitelja/odgojitelja za kvalitetniji odgojno-obrazovni rad 500 kn školovanje 2 djece u 1 godini (knjige, bilježnice, materijali, školske uniforme i trošak poučavanja)

- 700 kn - "škola u kutiji" - metalna kutija s materijalima za aktivnosti učenja i poučavanja u školi (bilježnice, olovke, ploča i dr.); školski komplet sadržava dovoljno pribora za 1 učitelja i 80 učenika

- 16 800 kn - opremanje ustanove za predškolski odgoj i edukaciju

- 25 000 kn - izgradnja centra za alternativno osnovno obrazovanje za djecu koja su napustila redovito obrazovanje

 

Saznaj više!

 

 


Osnovna škola Rivarela Novigrad