preskoči na sadržaj
NATJEČAJI

Natječaj za radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi

Osnovna škola – Scuola elementare
              RIVARELA
      Novigrad – Cittanova

KLASA: 112-02/23-01/15
URBROJ: 2105-4-14-23-2
Novigrad, 18. kolovoza 2023.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 6“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI'' temeljem poziva SF.2.4.06.01. Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

 

Osnovna škola - Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova, kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 5

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2023./2024.

PUN/SKP

Sati tjedno

1.

Osnovna škola- scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad

2

PUN

25

2.

Osnovna škola- scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad

3

PUN

25

3.

Osnovna škola- scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad

5

PUN

27

4.

Osnovna škola- scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad

7

PUN

33

5.

Osnovna škola- scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad

8

PUN

31

 


 • VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024.
 • UVJETI:
  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
  • PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
  • PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela

 

OPIS POSLOVA:

Poslovi PUN realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvan učioničkim aktivnostima koje su sastavni dio Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa škole. Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole i vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za PUN za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani Ugovor o radu u trajanju od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, mail adresu, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu,
 • životopis,
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje; elektronički zapis ili potvrda o radnopravnom statusu).
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na javni poziv priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

 

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje se prijave na Poziv podnošenjem prijave daju svoju suglasnost  OŠ-SE RIVARELA da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na svojim internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči. Informacije o svojim pravima i načinu postupanja s osobnim podacima osobe mogu vidjeti na linku škole: http://os-rivarela-novigrad.skole.hr

 

Na JAVNI POZIV  se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 6“.

Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid izvornik isprava.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje pisanih prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva počinje teći od petka 18.08.2023. te prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2023. do  10,00 sati na adresi Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

Ravnateljica

Andrea Anić, prof.

 

 


Priloženi dokumenti:
TEKST_JAVNOG_POZIVA_PUN17082023101148.pdf (927.67 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Azra Softić Sinanović   datum: 18. 8. 2023.

TražilicaIDIZ - izvješće

Savjetovanje mladih

Školska brošura


Katalog knjižnice


Društvene mreže

 


Medijska pismenost

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2020.

Ukupno: 136178
Ovaj mjesec: 3569
Ovaj tjedan: 531
Danas: 76
preskoči na navigaciju